WELCOME!!! KAAGAPAY! KAibigang Aaksyon at GAganap sa PAgtulong sa iyong buhAY... BE FRIENDLY... ENJOY CHATTING... FEEL AT HOME...

Volunteers

Quezon City: KaagapayTrish
Davao:           KaagapayExa
Taguig:          KaagapayMSN
                       KaagapaySimpatika
Ilo-ilo:            KagapayNaira