WELCOME!!! KAAGAPAY! KAibigang Aaksyon at GAganap sa PAgtulong sa iyong buhAY... BE FRIENDLY... ENJOY CHATTING... FEEL AT HOME...

Goal


Our Goal is to be able to extend help and services to as many Filipinos around the world as we can.  By bridging the distance through online radio as means of communication and informative broadcasting.Ang amin pong layunin ay upang makapag hatid ng tulong at serbisyo sa abot ng aming makakaya sa lahat ng mga pilipino saan mang panig ng mundo, at sisikapin po nating maipahatid sa pamamagitan ng online radio ang mga sapat na kaalaman patungkol sa aming mga ginagawa.