WELCOME!!! KAAGAPAY! KAibigang Aaksyon at GAganap sa PAgtulong sa iyong buhAY... BE FRIENDLY... ENJOY CHATTING... FEEL AT HOME...

Kaagapay In Action

Education: Lorena Story
                  Love for Street Children
Feeding Program: Quezon City (Jolo Lobo)
OFW Assistance Project: OFW Fare Assistance